Hopp til innhold

Om oss

AKH Gruppen eier virksomhetene Infra Group, Dekar Tomteutvikling og Rental Group.

 

Vår rolle er å utøve aktivt eierskap gjennom risikostyring og tilrettelegging for sikkerhet, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling i alle deler av vår virksomhet.

Ledelsen

Lars Hæhre
Konsernsjef Lars Hæhre

Peter Kvisgaard
Juridisk direktør/Visekonsernsjef Peter Kvisgaard

Jonas Gunstad
Group CFO Jonas Gunstad

Stian Ytterdal
Konsernregnskapssjef Stian Ytterdal

Erik Simonsen
Senior konserncontroller Erik Simonsen

Styret

Haakon Tronrud
Styreleder Haakon Tronrud

Rune Isachsen
Styremedlem Rune Isachsen

Cato A. Haug
Styremedlem Cato A. Haug

Albert Hæhre
Styremedlem Albert Hæhre

Styremedlem Nina Hæhre

Åpenhetsloven

 

Hvordan vi jobber med åpenhetsloven i AKH gruppen?

AKH gruppen er opptatt av høy etisk standard i alle våre selskaper og alle våre innkjøp.

 

Åpenhetsloven som gjelder fra 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For vår virksomhet er det særlig leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene. Dette er et område vi har jobbet med gjennom flere år, og det er etablert gode barrierer og rutiner for å sikre seriøsitet på våre anlegg.

Dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Kravene i Åpenhetsloven er nå en del av våre kontraktsmaler.

 

Våre leverandører skal gjøre seg kjent med og forholde seg til selskapenes etiske prinsipper. Disse dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Leverandører skal fremme disse prinsippene og kontraktsfeste disse nedover i verdikjeden.

 

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder, basert på den virksomheten som skjer i det enkelte selskapet. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

 

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven juli-desember 2022.

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på  peter.kvisgaard@akh.no